Program

WYDARZENIA GŁÓWNE I TOWARZYSZĄCE

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2023

Piątek, 13 października 2023

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Recepcja


 

9:00-10:00        Rejestracja – dzień 1

 

 

 

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Sala Audytoryjna


 

10:00-10:30 Otwarcie

 

10:30-13:00 Miejski Okrągły Stół

Panel organizowany przy współpracy z miesięcznikiem Architektura & Biznes (czytaj więcej)

 

Rafał Matyja, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jerzy Muzyk, prawnik, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju

Marek Kaszyński, architekt, Przewodniczący Rady MPOIA – RP

Stanisław Mazur, politolog, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, inicjator Stowarzyszenia Lepszy Kraków

Krzysztof Görlich, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 1994-1998

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, Prezes SARP

Maciej Franta, architekt, Franta Group

Maciej Rydz, architekt, JEMS Architekci

Agata Twardoch, urbanistka, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Piotr Legerski, deweloper, Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Janusz Sepioł, architekt, Główny Architekt Miasta Rzeszowa

Magdalena Kozień-Woźniak, architektka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Moderatorzy Panelu:

Małgorzata Tomczak, Redaktor Naczelna miesięcznika Architektura & Biznes

Tomasz Janowski, społecznik, Instytut Polityk Obywatelskich

 

13:00-13:30 Przerwa

 

13:30-15:30 Odkrywanie Rzek (czytaj więcej)

Panel

 

Małgorzata KuciewiczSimone De Iacobis, architekci, Grupa Centrala

Alek Janicki, artysta, kurator projektu Kultura Futura

Piotr Kempf, leśnik, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Stanisław M. Rybicki, inżynier, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

Moderator Panelu:

Marcin Brataniec, architekt, Wiceprezes ds. twórczości SARP Oddział Kraków

 

15:30-16:00 Przerwa

 

 

16:00-16:30 Gala Wręczenia Nagród

Krzyże Zasługi, Odznaki „Za Zasługi dla Budownictwa”, „Honoris Gratia”, Krakowska Nagroda SARP za twórczość architektoniczną

 

 

 

 

 

 

Piątek, 13 października 2023

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Foyer


 

12:45-13:30 Speed dating (czytaj więcej)

 

13:30-15:30 Warsztaty SARP U40 (czytaj więcej)

 

17:30-19:00 Gala Wręczenia Nagród Salonu Architektury Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

W czasie trwania MBA Kraków 2023 dostępne są:

 

Wystawa główna MBA Kraków 2023 – RECOVER (czytaj więcej)

Wystawa Pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej WA PK 13/23 (czytaj więcej)

Wystawa IFLA Europe – Reconsidering Nature (czytaj więcej)

Prezentacja Modelu Hybrydowego Miasta (czytaj więcej)

Prezentacja filmów o tematyce architektonicznej – sala teatralna

  

 

Sobota, 14 października 2023

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Recepcja


 

10:00-10:30        Rejestracja – dzień 2

 

 

 

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Sala Audytoryjna


 

10:30-12:30 Miasto odporne w procesie transformacji  (czytaj więcej)

Panel organizowany przy współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

 

Carlos Marmolejo Duarte, architekt, ETSAB Barcelona
Micha de Haas, architekt, TU Delft, architekt miasta Amersfoort
Anna Aneta Tomczak, Robert Warsza, architekci
Sylwia Krzysztofik, Jakub Krzysztofik, architekci, 3D Architekci
Andrzej SzarataRektor Politechniki Krakowskiej
Andrzej ŁazęckiDyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa


Moderator Panelu:

Kinga Racoń-Leja, architektka, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

12:30-13:30 Przerwa

 

13:30-15:30 Architektura sztuka społeczna (czytaj więcej)

Panel organizowany przy współpracy z Wydziałem Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

 

13:30-14:15 Kengo Kuma: pro publico bonoMarcin Sapeta (architekt, Partner w Kengo Kuma & Associates, Tokio)

 

14:15-14:30 Osiedle „Nishi-Yamato Danchi” – problemy przekształceń mieszkalnictwa w Tokio – doświadczenia z warsztatów polsko–japońskich, Krzysztof Ingarden (architekt, Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii)

 

14:30-14:50 Projekt „Grzegórzki” – doświadczenie w tworzeniu nowej struktury miejsca, Piotr Wróbel (architekt, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii), Piotr Legerski (Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań)

 

14:50-15:10 Projekt „Wesoła” – symbioza pragmatyzmu z kontemplacyjnym myśleniem, Romuald Loegler, (architekt, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii), Bartłomiej Kisielewski (architekt, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii ), Carolina Pietyra (Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego)

 

Moderator Panelu:

Katarzyna Banasik-Petri, architektka, Prodziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

 

15:10-15:30 Podsumowanie panelu – dyskusja prelegentów i gości

 

 

15:30-16:00 Przerwa

 

16:00-17:00 Podsumowanie warsztatów SARP U40 (czytaj więcej)

 

Moderator:

Marcin Buczek-Palczyński, architekt, członek Zarządu SARP Oddział Kraków

 

 

 

Sobota, 14 października 2023

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Sala teatralna


 

11:00-12:00

Trzydziestoletnia podróż po przestrzeni publicznej – wykład

 

Prowadzący: MgA. David Karásek

 

12:30-13:30

Prezentacja projektów studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii

 

 

Sobota, 14 października 2023

Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 17 – Foyer


 

12:00-13:30 Zwiedzanie Krakowa Śladami rzeki dla SARP U40

 

Michał Wiśniewski, historyk sztuki, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

 

 

W czasie trwania MBA Kraków 2023 dostępne są:

 

Wystawa główna MBA Kraków 2023 – RECOVER (czytaj więcej)

Wystawa Pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie WA PK 13/23 (czytaj więcej)

Wystawa IFLA Europe – Reconsidering Nature (czytaj więcej)

Prezentacja Modelu Hybrydowego Miasta (czytaj więcej)

Prezentacja filmów o tematyce architektonicznej – sala teatralna

MIEJSKI OKRĄGŁY STÓŁ

Przedstawiciele władzy samorządowej, architekci, deweloperzy, badacze miejscy, przedstawiciele zarządu SARP oraz Izby architektów RP
zasiądą przy okrągłym stole, żeby z różnych perspektyw przyjrzeć się warunkom uprawiania zawodu oraz powstającej w tym kontekście
przestrzeni miejskiej. Chaos urbanistyczny, który jak wyliczyli naukowcy z PAN w 2021 roku, kosztuje nas rocznie 84,3 mld złotych, to duży
problem naszych miast i powstającej w nich architektury. Częściowo wynika z Ustawy o planowaniu przestrzennym z 2002 roku
(obecnie jest nowelizowana), a która umożliwiła powstanie wielu patologii prawno-przestrzennych. Architekci, deweloperzy, miejscy politycy,
ale też użytkownicy miast są zarówno jej beneficjentami, jak i ofiarami. Jaka jest na to recepta? Czy możliwe jest zawarcie Nowego Paktu
dla Przestrzeni, gdzie wynegocjujemy lepszą miejską przestrzeń, a tym samym lepsze miasto? Spróbujemy wspólnie i z różnych punktów
widzenia przyjrzeć się tym zagadnieniom i wypracować konsensus.

ODKRYWANIE RZEK

Życie nie może istnieć bez wody. Miasta powstają i rozwijają się nad wodą. Rzeki, potoki, strumienie – dają życie miastu. Zdarza się, że niewdzięczne,
nienasycone miasto zabiera życie wodzie, wtłacza w podziemne kanały, by wypić ją do dna. Wyschnięte koryta rzek zarastają domami. Potoki wody
zastępowane są potokami aut.

Szukamy zdrowia, być może nie widząc najprostszych leków: wody prosto ze źródła, odpoczynku na brzegu, rozmowy na moście. Chłodnego powiewu znad stawu. Widoku mgły nad powierzchnią wody.

W poszukiwaniu wody życia, być może powinniśmy na nowo odkryć miejskie rzeki.

Stanisław M. Rybicki, dr hab. inż., Profesor politechniki Krakowskiej; Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki; członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN; specjalizuje się w szeroko pojętym zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu ścieków; 40 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej, przede wszystkim w dużych jednostkach; posiada uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami.

Piotr Kempf, dr inż. nauk leśnych, mgr Campus Wien w Wiedniu – stosunki międzynarodowe i polityka miejska, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Komitetu Kopca Kościuszki, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Małgorzata Kuciewicz, razem z Simone De Iacobisem prowadzi badawczo-projektowe studio CENTRALA, tutorka w Charkowskiej Szkole Architektury.

MIASTO ODPORNE W PROCESIE TRANSFORMACJI

Miasto wciąż ulega zmianom i transformacjom. Procesy przekształceń w ostatnim stuleciu dotknęły wielu aspektów przestrzennych, funkcjonalnych, dostosowując się do narastającego tempa życia, rosnących potrzeb mieszkańców, nie pozostając obojętnymi wobec budzącej się świadomości ochrony środowiska, w którym zamieszkujemy. Historyczne miasta zmieniły swoją funkcję, mierząc się z trudnością utrzymania swojej tożsamości. Transformacje stref przemysłowych pozostawiły puste hale i magazyny, oderwane od otaczającej struktury. Transport samochodowy zdeformował miasto i pozbawił go najważniejszej przestrzeni publicznej, którą jest ulica. Powrót ludzi na ulice – to kierunek, który zmieniać będzie europejskie civitas przez najbliższe lata. Kolejna rewolucja – to transformacje środowiskowe – związane z przywracaniem funkcji zielonych, przekształcanie wyspy ciepła w zielone parki miejskie – tak, by miasta stały się zdrowe, przyjazne dla swoich mieszkańców. Fenomen miasta europejskiego polega na tym, że potrafi ono wciąż się dostosowywać, pozostawać odpornym, utrzymując swój charakter, swoje genius loci.

Podczas panelu, który poprowadzi Kinga Racoń-Leja, zaprezentowane zostaną trzy miasta – Barcelona, Amersfoort i Łódź. Będą one przestrzenią odniesienia dla dalszej dyskusji, w której powracać będzie również Kraków i koncepcje dla Nowego Miasta opracowane przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przy współpracy z TU Dresden i ENSA Strasbourg. W dyskusję nad wątkami krakowskimi włączy się Andrzej Szarata i Andrzej Łazęcki.

Carlos Marmolejo Duarte przedstawi model współczesnej Barcelony, odpornej na zmiany klimatyczne, dostosowującej się do zmian klimatu, zarówno w odniesieniu do architektury, jak i przestrzeni publicznej. Zwróci uwagę na modernizację energetyczną budynków i projektowanie urbanistyczne w ramach struktury zespołów kwartałów, tzw. superblock i zielonych osi w obrębie miasta. Transformacje te staną się również odniesieniem do wyzwań w skali metropolitalnej, czego odzwierciedleniem są zmiany w kierunkach planowania przestrzennego.

Amersfoort jest jednym z najbardziej popularnych holenderskich miast o historycznym centrum, o zielonych przestrzeniach, dobrze powiązanym komunikacyjnie. Średniej wielkości miasto (160 tys. mieszkańców) doświadcza obecnie znacznego wzrostu – szacowane do 2030 r. inwestycje to nawet 1000 domów rocznie. Ten wzrost, wraz z wyzwaniami zmieniającego się klimatu, nowym spojrzeniem na mobilność i obawą przed utratą swojej kameralnej tożsamości, stanowi – o dziwo – idealną receptę na rozwój lepszego miasta. Krótką analizę wyzwań, zilustrowaną kilkoma kluczowymi projektami miejskimi, dla przyszłości Amersfoort jako „szczodrego miasta” (generous city) przybliży Micha de Haas.

Myślenie obszarowe o rewitalizacji, w wielowątkowym ujęciu trzech skal – miasta, dzielnicy i osiedla, na przykładzie przekształceń Łodzi, przedstawią Anna Aneta Tomczak,  Sylwia Krzysztofik, Robert Warsza i Jakub Krzysztofik. Od wielu lat miasto promuje ideę „rozwoju do centrum”, wykorzystując instrumenty w skali urbanistycznej, architektonicznej oraz realizując operacyjne programy rewitalizacji kwartałowej. Celem działań jest poprawa jakości życia, zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej oraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów – przestrzeni, energii, kapitału. Projekty zakładają transformację głównie historycznej tkanki w centrum miasta. Proces trwa, jego efekty są coraz bardziej widoczne w mieście, zwiększa się zasób „przyjaznych” przestrzeni oraz stopniowo poprawia się dostępność do usług. Nadal jednak miasto potrzebuje ciągłej weryfikacji potrzeb, stałego monitoringu zachodzących przekształceń i ewaluacji zmian. Łódź, miasto XIX – wieczne potrzebuje rewitalizacji obszarowej o charakterze systemowym ze wskazaniem klimatycznych i społecznych priorytetów.

 

Uczestnicy panelu:


Kinga Racoń-Leja – dr hab. inż. arch., prof. Politechniki Krakowskiej, kierownik Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich, członek SARP, MPOIA-IARP, TUP; specjalistka w zakresie procesów odbudowy i transformacji miast.

Carlos Marmolejo Duarte – profesor zwyczajny w Barcelona School of Architecture w Politechnic Univeristy of Catalonia, kierownik Center for Land Policy and Valuation; redaktor czasopisma ACE – Architecture, City and Environment; członek OECD; specjalista w zakresie studiów urbanistycznych, oceny środowiskowej i urbanistycznej oraz charakterystyki energetycznej na rynkach mieszkaniowych.

Micha de Haas – prowadzi własną pracownię architektoniczną w Amsterdamie; od 25 lat kształci studentów na Uniwersytecie Technicznym w Delft, na stanowisku Profesora Uczelni, współzałożyciel Katedry Borders & Territories; od 2019 Architekt miasta Amersfoort – dynamicznie rozwijającego się historycznego miasta w centrum Holandii.

Anna Aneta Tomczak – dr inż. arch., adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, od 2018 r. wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, od 2021 członek KPZK PAN.

Sylwia Krzysztofik – dr inż. arch., adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej; członek SARP i IARP-ŁIARP, członek Zarządu Oddziału Łódzkiego TUP.

Jakub Krzysztofik – mgr inż. arch., wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Nauk Geograficznych i Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania, Prezes Łódzkiego Oddziału SARP, członek IARP – ŁIARP.

Robert Warsza – dr inż. arch., adiunkt w Instytucie Architektury i urbanistyki, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, od 2023 r. członek KPZK PAN.

Andrzej Szarata – prof. dr hab. inż., Rektor Politechniki Krakowskiej, członek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Nauk Technicznych PAU, PZiTB i in.; specjalista z zakresu inżynierii ruchu i modelowania podróży.

Andrzej Łazęcki – mgr inż., Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa.

Architektura sztuka społeczna

W niektórych koncepcjach naukowych za gen kultury miejsca uważa się tradycję. Ten pogląd bliski jest Krakowowi. Potwierdza to bogata
historia naszego miasta i jego znacząca rola w utrwalaniu kulturowego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Dla wielu współczesnych krakowian
dokonania przeszłości Krakowa, tradycja i bogactwo uwarunkowań, winny być siłą innowacji, bramą do kreacji nowego, urbanistyki i architektury
rozumianej bardziej jako architektury relacji niż formy, autentycznie zakorzenionej w danym miejscu przy pełnym jego zrozumieniu.

W tym nurcie dyskutować będziemy z naszymi gośćmi nad społeczną rolą architektury relacji w kontekście dwóch krakowskich lokalizacji w dzielnicy: Grzegórzki i Wesoła, której planowane i realizowane przekształcenia zmienią kształt przestrzeni tych fragmentów miasta w najbliższych
latach. Kanwą dyskusji będą projekty studyjne zrealizowane pod kierunkiem profesorów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Czy uda się zrealizować to przedsięwzięcie w duchu innowacji z sukcesem i korzyścią dla przyszłych obywateli miasta? Jakie narzędzia architekci powinni stosować, by osiągnąć społeczną akceptację i wysokie walory estetyczne? Dyskusji nie ograniczamy do lokalnych rozwiązań, ukażemy szerszy światowy kontekst problemu opierając się na akademickim projekcie osiedla Nishi-Yamato Danchi z Tokio, ale przede wszystkim na doświadczeniach i zaangażowanych społecznie projektach pracowni Kengo Kuma Associates.

 

Uczestnicy panelu:

 

Krzysztof Ingarden – prof. dr hab. inż. arch., dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, członek SARP, MPOIA-IARP, członek rzeczywisty PAU, konsul honorowy Japonii w Krakowie, współwłaściciel pracowni Ingarden & Ewý Architekci. Laureat Honorowej Nagrody SARP 2009, www.iea.com.pl.

Marcin Sapeta – architekt i Partner w biurze Kengo Kuma and Associates w Tokio. Ukończył architekturę i planowanie przestrzenne na Politechnice Śląskiej oraz architekturę na Uniwersytecie w Bolonii. Po czterech latach pracy jako architekt i project manager w Studiu Guillermo Vazquez Consuegra przeniósł się do Tokio, gdzie od lutego 2008 współpracuje z Kengo Kumą. Odpowiada za prace koncepcyjne, projektowe i zarządzanie zespołami, głownie w Stanach Zjednoczonych, ale także Azji Południowo-Wschodniej i Europie.

Piotr Wróbel – dr inż. arch., pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, partner w biurze APA Czech_Duliński_Wróbel, członek MPOIA RP i kolegium sędziów konkursowych SARP, współautor budynków użyteczności publicznej, m.in. Radia Kraków i terminali lotniczych w Krakowie i Rzeszowie.

Piotr Legerski – deweloper, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

Bartłomiej Kisielewski – mgr inż. arch., Partner w Horizone Studio, wykładowca na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, członek MPOIA RP, ukończył specjalistyczny kurs dla konsultantów budynków ekologicznych na TUV Akademie w Berlinie, od 2009 jest przewodniczącym Komisji ds. Rozwoju i Współpracy PLGBC, a od 2014 członkiem zarządu PLGBC Polish Green Building Council, współautor i architekt prowadzący wielu projektów budynków użyteczności publiczej, m.in. nowego budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za który został nominowany wraz z Pysall Ruge Architekten do europejskiej nagrody Miesa van der Rohe.

Romuald Loegler  – prof. dr inż. arch., studia na Wydziale Architektury w Krakowie, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji, wystaw, wykładowca, główny projektant w Atelier Loegler Architekci, dwukrotny stypendysta rządu fińskiego, działalność projektowa w Polsce i za granicą, laureat wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, twórca Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.

Carolina Pietyra – dyrektorka KBF, strateg i service designer. Specjalistka w zakresie zarządzania zmianą, budowania kultury organizacji, projektowania doświadczeń użytkowników i stosowania narzędzi marketingu cyfrowego. Współpracowała z wieloma instytucjami i firmami, wspierając ich rozwój. Bliskie są jej metodologie projektowania zorientowane na ludzi.

Katarzyna Banasik-Petri – dr inż. arch., prof. KA AFM, prodziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych KA AFM,  członek SARP, MPOIA-IARP, redaktor naukowy czasopisma Państwo i Społeczeństwo, sekcji: Architektura, od 2004 prowadzi własne biuro architektoniczne.

SPEED DATING

Podczas pierwszego dnia Miedzynarodowego Biennale Architektury, w Krakowie w holu Centrum Kongresowego ICE odbędzie się architektoniczny speed dating zaproszonych mówców z gośćmi Biennale. Wydarzenie stworzy niepowtarzalną szansę porozmawiania „jeden na jeden” z wyjątkowymi ludźmi świata architektury, urbanistyki i polityki miejskiej.

Speed dating jest formułą polegającą na sesjach krótkich, 4-minutowych rozmów dwóch osób przy stoliku. Po 4 minutach następuje zmiana osób, aby porozmawiać z kolejnym mówcą Biennale. Całe wydarzenie kończy się po jednej serii dyskusji każdego uczestnika z mówcami Biennale. Formuła speed dating jest luźna, można zadawać dowolne pytania związane z tematem tegorocznego Biennale Architektury.

Obowiązują zapisy! Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

WARSZTATY SARP-U40

Spotkania Architektów SARP-U40 to cykliczne wydarzenie integrujące młodych architektów około czterdziestego roku życia. W Spotkaniu tym udział biorą młodzi architekci z całej Polski, w większości będący członkami zarządów poszczególnych  oddziałów SARP.

40. rok życia stanowi umowną granicę pomiędzy młodymi, a dojrzałymi architektami, dlatego architekci U40 kojarzeni są z jednej strony z
młodzieńczym wigorem, a z drugiej – z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zawodzie.

Spotkania U40 odbywają się corocznie, goszcząc za każdym razem w innym mieście. Tegoroczna, VI edycja jest wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowemu Biennale Architektury Kraków 2023, a hasłem przewodnim jest Recover.

Podczas warsztatów architekci U40 wymienią się swoimi doświadczeniami związanymi z tematem Biennale oraz wypracują wnioski, które zostaną
zaprezentowane na szerszym forum.

U40 to także spotkania towarzyskie, które integrują środowisko i dodają energii do pracy i działania na kolejny rok.

WA PK 13/23

Wystawa Pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Realizacje projektów i prace badawcze nauczycieli akademickich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ostatnim dziesięcioleciu.

Celem wystawy jest prezentacja wybranych dokonań projektowych dydaktyków i badaczy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, których twórczość i zaangażowanie na rzecz współpracy uczelni z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym stanowi podstawę jego renomy. Uważamy, że rolą nauczyciela akademickiego kształcącego przyszłe pokolenia adeptów architektury jest nie tylko przekaz wiedzy ale przede wszystkim osobistego doświadczenia i zdobytych umiejętności. Możliwość czerpania inspiracji z projektów i realizacji mistrzów jest solą edukacji architektonicznej, a pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej projektują piękne, trwałe i użyteczne budowle i obiekty, którymi mogą szczycić się także na arenie międzynarodowej. Prezentowane realizacje były wielokrotnie doceniane, otrzymując mnóstwo znaczących nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych w Polsce i za granicą. Jednocześnie prezentowane prace badawcze stanowią przykład wkładu Wydziału w rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy naszego miasta i regionu.

Kurator Wystawy: Mariusz Twardowski

Zmiana funkcji budynków - wyzwania i możliwości

Warsztaty współorganizowane przez KBF

Celem warsztatów jest zgłębienie tematyki zmiany funkcji budynków oraz zrozumienie związanych z tym wyzwań i możliwości. Podczas spotkania omówimy różnorodne aspekty związane z przekształcaniem istniejących budynków w nowe, funkcjonalne przestrzenie, dostosowane do współczesnych potrzeb. Całość prowadzona będzie w oparciu o case study Wesołej.

Bilety na wydarzenie: KBF x Międzynarodowe Biennale Architektury | KBF: BILETY (kbfbilety.krakow.pl)

Model Hybrydowy - rewolucja w dyskusji o mieście!

Miasto jest żywym organizmem, który cały czas się zmienia na wielu różnych płaszczyznach. Jest skomplikowanym  tworem, gdyż każdy z jego elementów nie tylko wpływa sam na siebie, ale przede wszystkim na pozostałe. Miasto to system  naczyń połączonych, które dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje ścisłej i stałej współpracy między wszystkimi stronami zaangażowanymi w jego rozwój (m.in. przedstawicielami władzy, przedsiębiorcami, naukowcami, mieszkańcami).

Narzędziem ułatwiającym komunikację stron w dyskusji o mieście jest model hybrydowy. Czym jest i na czym polega? To ciekawe i innowacyjne rozwiązanie, które może okazać się wyjątkowym  narzędziem w  projektowaniu miast. Łączy w sobie dwa światy – technologię tradycyjną i cyfrową (stąd też wzięła się sama nazwa).

W dużym uproszczeniu, na tradycyjnej makiecie urbanistycznej pojawia się grafika i animacja, dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu cyfrowych technologii, można w łatwy sposób pokazywać etapowanie projektów, proponowane pomysły i wersje. Narzędzie to pozwala na łączenie ze sobą i nakładanie wyników przeprowadzonych analiz i badań, pokazywanie pewnych zależności oraz informacji.

Model hybrydowy może spełniać wiele funkcji: edukacyjną, turystyczną, służyć jako narzędzie dla urbanistów bądź polityków do planowania miasta i prowadzenia konsultacji społecznych.

Taki model na zamówienie Urzędu Miasta Helsingborg w Szwecji wykonała krakowska firma HORIZONE Graphics. Model ten został zaprezentowany podczas międzynarodowych targów budownictwa H22 City Expo. Cały czas służy on urzędowi m.in. do prezentacji nowych inwestycji oraz przeprowadzania konsultacji społecznych.

Mamy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za rozwój Krakowa docenią i wykorzystają  potencjał modelu hybrydowego również w naszym mieście.

IFLA Europe - Reconsidering Nature

Wystawa Reconsidering Nature to druga już edycja europejskiej ekspozycji IFLA Europe. Prezentuje projekty z dwudziestu krajów zrzeszonych w międzynarodowej federacji IFLA Europe. Polskę w tej organizacji reprezentuje Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Temat wystawy dotyczy problemu ponownego rozważenia udziału natury w projektowaniu i świadomego korzystania z jej sił. Weryfikacji wymagają nasze oczekiwania estetyczne, gospodarowanie zasobami, jak również przestrzenne wymagania dla miejskich systemów przyrodniczych.

Obecność wystawy na Międzynarodowym Biennale Architektury nie jest przypadkowa. Niemal wszystkie projekty powstały w wyniku współpracy  architektów krajobrazu i architektów. Stają się w ten sposób odzwierciedleniem korzyści wynikających z połączenia wiedzy i wrażliwości obu profesji.

Link do strony wystawy: IFLA Europe

Link do katalogu: IFLA Europe Exhibition

Wystawa główna MBA Kraków 2023 – RECOVER

Główna wystawa Biennale Architektury 2023 w Krakowie, które odbędzie się w dniach 13-14 października 2023. Hasłem przewodnim tegorocznego Biennale Architektury jest RECOVER. W obliczu coraz większych wyzwań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, architekci odgrywają kluczową rolę w projektowaniu przestrzeni, które nie tylko przywracają normalność, ale również będą inspiracją do nowych sposobów myślenia i funkcjonowania. Na tej wystawie będzie można podziwiać zróżnicowane projekty architektoniczne, które ukazują, jak zniszczone i zaniedbane obszary mogą być przekształcone w nowoczesne, funkcjonalne i piękne przestrzenie. Od rewitalizacji zdegradowanych dzielnic, po projektowanie ekologicznie zrównoważonych budynków – każda prezentowana praca jest wyrazem determinacji do naprawy i odnowy. Wśród naszych ekspozycji znajdzie się zarówno projektowanie miejskie, jak i projekty skupione na społecznościach lokalnych. Będziemy mieli okazję przekonać się, jak architektura może działać jako most łączący przeszłość z przyszłością oraz jako podstawa do odbudowy więzi społecznych. Jesteśmy przekonani, że ta wystawa nie tylko zaprezentuje osiągnięcia współczesnych architektów, ale także zachęci nas wszystkich do refleksji nad potencjałem projektowania jako narzędzia dla pozytywnych zmian w naszych miastach i społecznościach.

Intencją wystawy jest pokazanie jak największej ilości rozwiązań wyczerpujących temat RECOVER.